anti-Protein Kinase C, theta (PRKCQ) (pSer676) antibody (Alexa Fluor 488) from antibodies-online