anti-Lipase, Endothelial (LIPG) antibody (Alexa Fluor 488) from antibodies-online