anti-Peripheral-Type Benzodiazepine Receptor (TSPO) antibody (Cy5.5) from antibodies-online