Human ATPase Inhibitor, Mitochondrial (ATPIF1) ELISA Kit from Abbexa Ltd

Description

Human ATPIF1 ELISA Kit is an ELISA Kit against ATPIF1