anti-Lipase, Endothelial (LIPG) antibody (Alexa Fluor 647) from antibodies-online