anti-E. Coli O157:H7 antibody (Alexa Fluor 350) from antibodies-online